(RO) A fost inițiată evaluarea și actualizarea Programului regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord

370
Grupul de lucru pentru evaluarea și actualizarea Programului regional sectorial în domeniul sporirii atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord. Foto: www.adrnord.md

Available only in Romanian.