(RO) Autoritățile administrației publice locale vor putea crea asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional

În opinia autorilor inițiativei legislative, necesitatea creării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este dictată de capacitățile reduse ale autorităților administrației publice locale de a atrage mijloace financiare sau de a răspunde condițiilor impuse de criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de finanțarea unor proiecte.

2221
multimedia.parlament.md

Available only in RO.