Autoritățile administrației publice locale vor putea crea asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional

În opinia autorilor inițiativei legislative, necesitatea creării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este dictată de capacitățile reduse ale autorităților administrației publice locale de a atrage mijloace financiare sau de a răspunde condițiilor impuse de criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de finanțarea unor proiecte.

723
multimedia.parlament.md

Legislativul a adoptat joi, 2 februarie 2023, în lectura a doua, proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Astfel, autoritățile administrației publice locale vor putea crea asociații de dezvoltare intercomunitară în vederea realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes local sau regional.

PROIECTUL reglementează modul de constituire, activitate, funcționare,  reorganizare și lichidare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Asociațiile vor avea un caracter apolitic, non-profit, vor putea fi create din două sau mai multe unități administrativ-teritoriale de nivelul întâi și doi, pentru a furniza în comun servicii publice pentru comunitate. Organele de conducere ale asociației vor fi adunarea generală, consiliul asociației, comisia de cenzori și directorul.

În opinia autorilor inițiativei legislative, un grup de deputați ai Fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate”, necesitatea creării asociațiilor de dezvoltare intercomunitară este dictată de capacitățile reduse ale autorităților administrației publice locale de a atrage mijloace financiare sau de a răspunde condițiilor impuse de criteriile de eligibilitate pentru a beneficia de finanțarea unor proiecte.

Totodată, în ședința plenară de astăzi, parlamentarii au aprobat un PROIECT de lege care prevede modificarea și ajustarea cadrului normativ conex la prevederile Legii cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Principalele prevederi ale acestui proiect se referă la reglementarea unor aspecte de asociere între autoritățile publice locale pentru organizarea și prestarea serviciilor publice.

multimedia.parlament.md