Educație

Un rol important în creșterea competitivității zonei o are existența instituțiilor superioare de învățămînt

Un rol important în creșterea competitivității zonei o are existența instituțiilor superioare de învățământ, medii de specialitate, profesional-tehnice, care servesc o bază excelentă pentru dezvoltarea resurselor umane, cu impact asupra dezvoltării economice a întregii regiuni.

În anul de studii 2022-2023 în Regiunea de Dezvoltare Nord funcționau 912 instituții de învățământ, inclusiv 487 – de educație timpurie, 395 – primare și secundar generale, 14 – profesional tehnice secundare, 15 – profesional tehnice post-secundare și o instituție de învățământ superior.