Educație

Un rol important în creșterea competitivității zonei o are existența instituțiilor superioare de învățămînt

Un rol important în creșterea competitivității zonei o are existența instituțiilor superioare de învățămînt, medii de specialitate, profesional-tehnice, care servesc o bază excelentă pentru dezvoltarea resurselor umane, cu impact asupra dezvoltării economice a întregii regiuni.

În anul de studii 2019/2020 în RDN funcționau 921 instituții de învățămînt, inclusiv 485 – preșcolare, 405 – primare și secundar generale, 15 – secundar profesionale, 15 – colegii și 1 – instituții de învățămînt superior.