Populație

Distribuția populației în Republica Moldova pe regiuni de dezvoltare

Regiunea de Dezvoltare Nord a înregistrat în anul 2023 un număr de 681.105 de locuitori, reprezentând circa 27% din populația totală a țării. Cel mai mare număr de populație în regiune este concentrată în mun. Bălți – circa 14%.  În timp ce în raionul Dondușeni locuiesc doar 4% din numărul total al populației regiunii.

Densitatea populației a atins valoarea de 68,0 loc/kmp în anul 2023. Cel mai ridicat nivel al densității îl deține mun. Bălți, cu 1.212,2 loc/kmp, datorită menținerii ritmului de dezvoltare care a afectat în mod deosebit evoluția municipiului.

Din punct de vedere al distribuției populației pe cele două medii de reședință se constată o diferență mare între populația urbană (31%) și populația rurală (69%), fapt explicat prin gradul scăzut de urbanizare în regiune.

Rata de ocupare rămâne a fi scăzută, situându-se în jurul nivelului de 42%. Din distribuția populației pe activități economice, rezultă că cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură (41%), servicii (35%) și industrie (14%). Rata șomajului în Regiunea de Dezvoltare Nord a înregistrat în anul 2022 nivelul de 3,2%.