Populație

Distribuția populației în Republica Moldova pe regiuni de dezvoltare

RDN a înregistrat în anul 2019 un număr de 974.558 locuitori, reprezentînd  circa 27,5% din populația totală a țării. Cel mai mare număr de populație în regiune, circa 16% (151.791 locuitori), se concentrează în mun. Bălți și 10% (99.416 locuitori) în r-ul Soroca.

Distribuția populației în Republica Moldova pe regiuni de dezvoltare, 2019

Densitatea populației în regiune atinge valoarea de 97,3 loc/kmp. Cel mai ridicat nivel al densității îl deține mun. Bălți cu 1.945,9 loc/kmp, datorită menținerii ritmului de dezvoltare care a afectat în mod deosebit evoluția municipiului.

Rata de ocupare a populației constituie 42,5%, ocupând locul al doilea la nivel național. Din distribuția populației după activitățile din economia regională rezultă, că cea mai mare parte a populației este ocupată în agricultură (48,9%), servicii (31,4%), industrie (12,3%).

În anul 2019 rata șomajului BIM în RDN a fost de 4,3%, cea mai mică rată înregistrată la nivel naţional.