INVESTEȘTE ÎN NORDUL MOLDOVEI

Oportunități de investiții în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei
INVESTEȘTE ÎN NORDUL MOLDOVEI

Oportunități de investiții în regiunea nordică
a Moldovei
previous arrow
next arrow

Principalele motive pentru a investi în Regiunea de Nord a Moldovei

TAB 1
LOCAȚIE Europa de Est VECINI Ucraina, România CAPITALA Chișinău
POPULAȚIE (2023) 2.512.758 persoane (fără Transnistria) SUPRAFAȚĂ 33.846 km2
PIB REGIONAL (2021): 37 miliarde lei PIB / LOCUITOR (2021): 51.746 lei
MONEDĂ EUR / MDL (2022): Leu 19,2 RATA INFLAȚIEI (2022): 28,7% RATA ȘOMAJULUI 3,2% (2022)
POPULAȚIE (2023): 681.105 pers. NUMĂR DE MUNICIPII: 3 NUMĂR DE RAIOANE: 11
VENITURI ALE POPULAȚIEI PER PERSOANĂ (2022): 3.639,9 lei
SALARIU BRUT LUNAR MEDIU
(2022): 8.211,3 lei
PARCURI INDUSTRIALE : 3 INCUBATOARE DE AFACERI : 2 ZONE ECONOMICE LIBERE: 1
ZONĂ CU STATUT SPECIAL : Aeroportul Internațional Mărculești
RATA ȘOMAJULUI (2022)
3,2%
COMPANII (2022)
8.364
SALARIAȚI (2022)
146.110
persoane
TAB 2
De ce să investești în
Regiunea de Nord a Moldovei?

- Amplasată strategic ca nod regional de legătură între România la vest și Ucraina la nord şi est;

- Acces pe piață prin intermediul a trei schimburi libere:
(OMC, DCFTA, CEFTA, CSI);

- Activități antreprenoriale în termeni și condiții preferențiale, desfășurate în două zone economice libere, trei parcuri industriale și două incubatoare de afaceri;

- Condiții favorabile dezvoltării agricole. Potențial mare de resurse naturale (soluri fertile cu bonitatea cea mai înaltă);

- Instituții superioare de învățământ, medii de specialitate, profesional-tehnice.

TAB 3
De ce să investești în
Regiunea de Nord a Moldovei?

Din perspectiva nivelului economic de dezvoltare, Regiunea de Dezvoltare Nord este considerată a fi o regiune dezvoltată, cu un potențial ridicat de creștere.
Regiunea de Dezvoltare Nord se află pe locul doi între regiunile de dezvoltare în ceea ce privește dimensiunea PIB și contribuie cu circa 16% la crearea PIB-lui național.
IMM-urile din regiune continuă să reprezinte coloana vertebrală a economiei regionale, reprezentând 99% din întreprinderi, implicate activ în sectoarele economice regionale și aducând o contribuție vitală la creșterea economiei regionale.
Regiunea este conectată la piețele europene și est-europene printr-un drum internațional (coridorul Giurgiulești-Briceni) și două rute naționale (M14 și M2), precum și prin căi ferate.
Singura regiune care are acces aerian prin două aeroporturi: Aeroportul Internațional Bălți și Aeroportul Internațional Mărculești.

previous arrow
next arrow
null

Alegeți să investiți în Regiunea de Dezvoltare Nord

null

Economie & Investiții

null

Sprijin pentru IMM-uri

Investiți într-o regiune cu o lungă tradiție industrială, infrastructură capabilă și resurse umane competente din punct de vedere tehnic

REGIONAL GDP
21.818.768 mii lei
Populația
987.475
Aria
10.014 km2

Evenimente

There are no upcoming events at this time

Structuri de sprijin pentru afaceri

Legend
Incubatoare de afaceri
Parcuri Industriale
Zone Economice Libere
Aeroporturi Internaționale Libere
Regiunea de Dezvoltare Nord

Orașe selectate

Bălți
Bălți

Suprafața totală: 78 km2
Populația: 151.200 locuitori

Suprafața totală: 78 km2
Populația: 151.200 locuitori
Municipiul Bălţi este principalul polarizator economic și cel mai important centru industrial și comercial al Regiunii de Dezvoltare Nord, aici intersectându-se importante artere de transport național și internațional rutiere și feroviare. Prin însăși amplasarea geografică și mărimea sa demografică și economică, municipiul Bălți servește ca un punct de atracție pentru multe întreprinderi cu capital străin, numărul cărora este în creștere în ultimii ani. Având tradiții bune în multe ramuri, industria reprezintă sectorul principal al economiei municipiului Bălți. Prezența unui număr mare de întreprinderi industriale mari este o bună premisă pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice extinse, cu impact pozitiv asupra sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din municipiu, dar și a celor din regiune în ansamblu. Existența Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a școlilor profesionale și colegiilor reprezintă o premisă extrem

Glodeni
Glodeni

Suprafața totală: 4,64 km2
Populația: 11.300 locuitori

Suprafața totală: 4,64 km2
Populația: 11.300 locuitori
Orașul Glodeni este situat în partea de nord-vest a Republicii Moldova, centrul administrativ, economic și cultural al raionului Glodeni. Proximitatea față de Bălți asigură orașului o premisă favorabilă pentru dezvoltare economică. Ramurile principale de activitate în orașul Glodeni sunt agricultura, industria prelucrătoare, industria de construcție și comerțul. O influență benefică asupra dezvoltării economice a orașului o are întreprinderea cu capital mixt ICS „Exel Manufacturing” SRL (întreprindere de confecții), unde activează circa 120 de angajați.

Florești
Florești

Suprafața totală: 5,10 km2
Populația: 15.500 locuitori

Suprafața totală: 5,10 km2
Populația: 15.500 locuitori
Orașul Florești reprezintă centrul administrativ al raionului cu același nume și se află în nord-estul Republicii Moldova, pe malul râului Răut. Amplasarea în apropiere de frontiera cu Ucraina, dar și în vecinătatea imediată a municipiului Bălți face orașul atractiv pentru companiile ce țintesc deservirea piețelor naționale, dar și a celor din țările învecinate în regiunile adiacente frontierei. Orașul Florești este un centru al industriei agroalimentare și al industriei ușoare. Industria agroalimentară este cea mai dezvoltată și este reprezentată de întreprinderile de prelucrare a fructelor și legumelor. Sunt disponibile spații și terenuri cu destinație industrială care ar putea fi regenerate în parcuri industriale moderne.

Fălești
Fălești

Suprafața totală: 21,2 km2
Populația: 16.900 locuitori

Suprafața totală: 21,2 km2
Populația: 16.900 locuitori
Orașul Fălești este situat în partea de Sud-Est la scară de continent și în partea de Nord-Vest a Republicii Moldovei. Amplasarea geografică a orașului este destul de favorabilă datorită proximității cu România și infrastructurii dezvoltate (calea ferată ramificată, traseele Bălți-Chișinău și Iași-Sculeni-Bălți). Ramurile de bază ale economiei locale sunt: industria ușoară, producătoare de mașini și prelucrarea producției agricole. Există spații disponibile pentru activități industriale. Participarea la euro-regiunea „Prutul de Sus” ar putea fi valorificată pentru atragerea investițiilor.

Dondușeni
Dondușeni

Suprafața totală: 255,4 ha
Populația: 10.300 locuitori

Suprafața totală: 255,4 ha
Populația: 10.300 locuitori
Oraşul Donduşeni reprezintă centrul administrativ al raionului cu același nume. Poziționarea geografică, în apropierea cu frontiera Ucrainei face orașul o locație interesantă pentru investitori. Orașul este traversat de două artere de transport ce au o importanță națională – autostrada Otaci-Drochia (prin centrul orașului) și calea ferată Ocnița – Chișinău (partea de vest a orașului). Dondușeni are acces la calea ferată, care asigură conexiunea cu municipiul Bălți și cu Ocnița, iar mai departe cu România și Ucraina. Baza economiei locale a orașului o constituie producția industrială. Întreprinderile industriale din raion activează preponderent în industrial ușoară și în industria alimentară.

Briceni
Briceni

Suprafața totală: 5,13 km2
Populația: 8.765 locuitori

Suprafața totală: 5,13 km2
Populația: 8.765 locuitori
Orașul Briceni reprezintă centrul administrativ al raionului. Este așezat în valea formată de râulețele Lopatnic și Vilia, lângă traseul Bălți-Cernăuți, la frontieră cu Ucraina. Amplasarea la frontiera cu Ucraina face din oraș o destinație interesantă pentru investitorii străini și autohtoni care țintesc piețele regionale. În oraș există întreprinderi cu capital străin specializate în asemenea ramuri ca achiziționarea cerealelor, producerea uleiului din rapiță și alte plante oleaginoase, creșterea porcinelor. Aceste ramuri ar putea atrage investiții suplimentare în ramurile agricole și industriale conexe și antrena dezvoltarea acestora. Bonitatea înaltă a solului și ponderea mică a terenurilor erodate vorbesc despre avantajele pe care le-ar putea obține investitorii care doresc să își plaseze capitalul în agricultură.

Ocnița
Ocnița

Suprafața totală: 4,20 km2
Populația: 9.300 locuitori

Suprafața totală: 4,20 km2
Populația: 9.300 locuitori
Orașul Ocnița este amplasat în partea de nord-vest a Republicii Moldova, pe malul drept al râului Nistru, la hotar cu Ucraina (orașul Moghilău). Orașul este cel mai nordic punct feroviar din Republica Moldova, ce asigură conexiuni în direcția Bălți și Noua Suliță (Ucraina). Orașul Ocnița este centrul administrativ, economic și cultural al raionului care poartă aceeași denumire. Sectorul industrial al orașului este relativ dezvoltat, aici predominând sectorul agroalimentar: fabricarea produselor de panificație și pastelor făinoase, producerea conservelor și a lactatelor. Totodată, sunt reprezentate și alte ramuri ale economiei locale: industria ușoară, prelucrarea lemnului, producerea uleiurilor etero-oleaginoase, producerea materialelor de construcție, industria extractivă.

Râșcani
Râșcani

Suprafața totală: 5,83 km2
Populația: 13.200 locuitori

Suprafața totală: 5,83 km2
Populația: 13.200 locuitori
Orașul Râșcani este o localitate din nordul-vestul Republicii Moldova, pe râulețul Copăceanca (afluentul râului Răut), și reprezintă centrul administrativ al raionului cu același nume. Proximitatea față de România (poarta vestică a Moldovei) îi oferă avantaje economice orașului. Râşcani este un centru industrial de importanță regională. Principalii agenți economici sunt antrenați în industria de prelucrare a produselor agricole datorită specializării agenților economici în prelucrarea produselor de lactate. Există și un număr mare de întreprinderi specializate în sfera serviciilor și comerțului.

Soroca
Soroca

Suprafața totală: 13,11 km2
Populatia: 37.600 locuitori

Suprafața totală: 13,11 km2
Populatia: 37.600 locuitori
Soroca este centru administrativ al raionului Soroca, este al 8-lea oraș ca mărime din Moldova, dar și al doilea ca mărime și ca importanță din RDN (după Bălți). Localitatea este situată în nord-estul Republicii Moldova, situat pe malul drept al râului Nistru, în dreptul satului Țechinovca din Ucraina și este recunoscut prin Cetatea Soroca – un monument istoric unic în arhitectura construcţiilor defensive ale Republicii Moldova ridicată în piatră de Ștefan cel Mare în 1489. Soroca are un potențial industrial bine dezvoltat, reprezentat de întreprinderi din diverse ramuri ale economiei. Principala ramură a economiei oraşului este industria prelucrătoare, rolul dominant aici revenind industriei alimentare și industriei ușoare.

Drochia
Drochia

Suprafața totală: 83,07 km2
Populația: 20.400 locuitori

Suprafața totală: 83,07 km2
Populația: 20.400 locuitori
Oraşul Drochia se află la nordul republicii pe lungimea căii ferate Bălţi-Ocniţa, situat între oraşele Bălţi, Soroca, Rîşcani şi Edineţ. Datorită poziţionării geografice, oraşul dispune de un potenţial înalt pentru dezvoltare. Economia oraşului este reprezentată de activităţi realizate preponderent în sfera industrială, comerţ şi sectorul terţiar. Industria de azi a oraşului este reprezentată de întreprinderi moderne, care prelucrează aproape toate felurile de produse agricole: sfecla de zahăr, tutun, porumb pentru seminţe, lapte şi carne. Sunt fabricate utilaje pentru frigorifere industriale, mobilă, ambalaje din lemn şi mase plastice, confecţii, produse de panificaţie, de cofetărie etc. Întreprinderile din oraş livrează marfă în România, Ucraina, Rusia, Belarus, etc.

Edineț
Edineț

Suprafața totală: 63,64 km2
Populația: 18.400 locuitori

Suprafața totală: 63,64 km2
Populația: 18.400 locuitori
Edineţ este un important oraș din RDN și centru administrativ al raionului omonim. Se află pe traseul internațional Odesa-Chișinău-Brest. Este amplasat în apropierea cu frontiera României. Economia locală asigură desfășurarea activității unui număr mare de agenți economici din diferite domenii de activitate: industria, comerțul, restaurante și hoteluri etc. Industria are o importanţă enormă pentru economia municipiului. Nivelul respectiv al industrializării raionului este determinat în mare parte de tradiţiile în industrie prelucrătoare (conserve, zahăr, lactate) şi industrie extractivă. Anume aceste ramuri dețin ponderea cea mai mare în volumul vînzărilor.

Sângerei
Sângerei

Suprafață totală: 83,37 km2
Populație: 14.800 persoane

Suprafață totală: 83,37 km2
Populație: 14.800 persoane
Singerei este un oraș din Republica Moldova, centrul administrativ al raionului Sîngerei. Orașul este situat pe malul stâng al râului Ciulucul-Mare și pe drumul internațional Chișinău-Cernîvtsy, la 26 km distanță de municipiul Bălți. Apropierea sa de orașul Bălți este un avantaj major pentru producătorii Sîngerei. Economia orașului este reprezentată de activități și servicii comerciale și agricole. Activitățile de prelucrare a culturilor agricole nu înregistrează dezvoltarea în stadiul de colectare și depozitare a materiilor prime de către ferme. În prezent, zonele de investiții sunt prelucrarea produselor agricole, transporturile, comunicațiile și comerțul. Există și alte oportunități: dezvoltarea turismului și materialele de construcție.
Există, de asemenea, spații disponibile pentru activitățile zootehnice (bovine, porcine și păsări)

previous arrow
next arrow

În cuvintele investitorilor actuali ...

testim1

Creșterea internațională a G&G necesită o alegere bună a regiunilor pentru plantele noastre. Căutăm disponibilitatea personalului motivat, siguranța și o bună cooperare cu autoritățile. Toți acești factori au făcut ca Moldova să se potrivească puternic. Suntem foarte mulțumiți de condițiile din Bălți și suntem bucuroși să ne mărim amprenta în curând.

Nikolaus Griller,
Managing Director, Sales and Innovation Management

Gebauer & Griller

testim2

Decidem să deschidem o nouă fabrică de producție în Moldova pentru o poziție strategică bună și un cost rezonabil al forței de muncă. Autoritățile guvernamentale locale și centrale oferă întregul sprijin în investiții și în activitatea de afaceri.

Gregorio Isgrò,
Administrator at CONFEZIONI ANDREA MDV S.R.L.

Gregorio Isgrò

testim3

Ne-am început afacerea în Moldova în 2007 și de atunci ne-am extins continuu operațiunile. Moldova s-a dovedit a avea un mare potențial pentru dezvoltarea proiectului nostru în zona economică liberă din „Bălți”, cu sprijin excelent din partea autorităților locale și centrale

Guido Meinelt,
Plant Manager at DRA Draexlmaier Automotive SRL

Guido Meinelt

Parteneri