Cadrul legal

Cadrul legal general

 1. Legea RM Nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 „Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”;
 2. Codul civil al republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002;
 3. Codul Fiscal din R.M. Legea nr. 1163-XII din 24.04.1997.

Sectorul IMM

 1. Legea RM Nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 „Privind susținerea sectorului IMM”;
 2. HG RM Nr. 538 din 17 mai 2007 „Cu privire la crearea Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului IMM”.

Înregistrarea Întreprinderii

 1. Legea RM Nr. 93-XIV din 15 iulie 1998 „Cu privire la patenta de întreprinzător”;
 2. Legea RM Nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 „Privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali”;
 3. Legea RM Nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 „Privind societăţile cu răspundere limitată”;
 4. Legea RM Nr. 1353-XIV din 3 noiembrie 2000 „Privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier)”;
 5. Legea RM Nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 „Privind cooperativele de întreprinzător”;
 6. Legea RM Nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 „Cu privire la întreprinderea de stat”;
 7. Legea RM Nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 „Privind cooperativele de producţie”;
 8. Legea RM Nr. 1031-XIV din 8 iunie 2000 „Legea reglementării de stat a activităţii comerciale externe”;
 9. Legea RM Nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 „Privind societăţile pe acţiuni”.

Obținerea actelor permisive

 1. Legea RM nr. 160-XV din 22 iulie 2011 „Privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător”;
 2. Legea RM nr. 451-XV din 30 iulie 2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător”.

Infrastructura de sprijin a afacerilor

 1. Legea cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător nr. 81-XV din 18.03.2004;
 2. Legea cu privire la zonele economice libere 440-XV  din  27.07.2001;
 3. Legea cu privire la parcurile industriale nr. 164-XVI din 13.07.2007;
 4. Legea cu privire la parcurile științifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21.06.2007;
 5. Legea privind Zona Economică Liberă „Bălţi” nr. 26  din  04.03.2010 (or. Bălți);
 6. Legea cu privire la parcurile industriale nr. 182  din  15.07.2010;
 7. HG cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății cu Răspundere Limitată „Bioenergagro” nr. 1172  din  21.12.2010 (satul Țarigrad, raionul Drochia);
 8. HG cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societății pe Acțiuni „Răut” nr. 526  din  11.07.2013 (mun. Bălţi);
 9. HG cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL „Eco-Garant” şi modificarea destinației unui teren nr. 666  din  02.09.2013 (mun. Edineț).

Turism

 1. Legea RM Nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova”;
 2. HG RM Nr. 74 din 28 ianuarie 2002 „Cu privire la ameliorarea situaţiei din industria turismului”;
 3. Ordinul Agentiei Nationale de Turism din 01.11.2001 „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Nomenclatorului funcţiilor în domeniul turismului, Criteriilor pentru acordarea brevetului de  turism şi Regulamentului cu privire la brevetarea activităţii turistice”.