Natură

Poziţia fizico-geografică a RDN a determinat variatele particularităţi ale condiţiilor ei naturale.

Poziția fizico-geografică a Regiunea de Dezvoltare Nord a determinat variatele particularități ale condițiilor ei naturale. Relieful regiunii, în mare parte, reprezintă o câmpie deluroasă, puternic dezmembrată de văi, cu o înclinație generală din nord-vest spre sud-est.

Din punct de vedere peisagistic, Regiunea de Dezvoltare Nord face parte din Zona de silvostepă, în cadrul căreia se deosebesc trei regiuni fizico-geografice: A. Regiunea Podişurilor şi Câmpiilor de Silvostepă a Moldovei de Nord; B. Regiunea Câmpiilor şi Dealurilor de Stepă a Moldovei de Nord; D. Regiunea Podișului Codrilor.

Unitățile peisagistice și administrative ale Regiunii de Dezvoltare Nord

Rețeaua hidrologică a regiunii cuprinde râul Nistru (cel mai mare debit de apă din regiune), care o învecinează cu Ucraina la est, şi râul Prut, care o învecinează cu România la vest. Bazinul hidrografic al râului Prut include afluenţii: a) Camenca, b) Ciugur, c) Răcovăţ, d) Larga, e) Vilia, f) Draghişte, g) Gârla Mare, h) Căldăruşa.

În Regiunea de Dezvoltare Nord îşi are începutul râul Răut, cel mai mare râu intern al Moldovei, cu o lungime de aproape 300 km. El începe din partea mai înaltă a platoului din nordul Moldovei, lângă satul Rediu Mare, de la înălţimea de 146 m deasupra nivelului mării şi se varsă în Nistru lângă satul Ustie vizavi de oraşul Dubăsari. Printre afluenţii râului se numără: a) Căinar, b) Cubolta, c) Camenca, d) Ciulucul Mare.

Pe cursul râului Prut (Costeşti-Stînca) se află cel mai mare lac de acumulare din regiune. Suprafaţa lacului este de 59 km², acesta fiind al doilea lac artificial ca mărime din Republica Moldova, după lacul de acumulare Dubăsari de pe râul Nistru.

Vegetația Regiunii de Dezvoltare Nord este cea specifică zonei de câmpie și anume silvostepa. Aproximativ 70% din suprafața teritoriului este ocupată de terenurile arabile. Terenurile acoperite de păduri ocupă o suprafață mult mai restrânsă decât cea destinată culturilor agricole. Actualmente, suprafaţa fondului forestier al regiunii constituie 99 mii ha. Regiunea de Dezvoltare Nord înregistrează cel mai mic nivel de împărurire la nivel național (9,1%). Și este foarte mic în comparaţie cu procentul optim (20%).