Servicii ADR Nord

Servicii ADR Nord

1) Consolidarea capacităților actorilor regionali în domeniul dezvoltării economice regionale;

2) Informarea actorii regionali (APL, ONG, antreprenori etc.) privind eventualele oferte investiţionale;

3) Coordonarea și participarea în structuri de parteneriate regionale, naționale, internaționale;

4) Promovarea potențialului socio-economic al Regiunii de Dezvoltare Nord în țară și peste hotare;

5) Organizarea seminarelor, atelierelor de lucru, meselor rotunde etc. în sectoarele prioritare ale dezvoltării regionale;

6) Facilitarea dialogului între furnizorii locali și potențialii investitori;

7) Organizarea vizitelor în teren pentru potențialii investitori;