Studenți de la Universitatea din Bălți promovează practica cu sprijinul Agenției Cehe pentru Dezvoltare

1300

În perioada 28 aprilie – 16 mai a.c., un grup de studenți de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) promovează practica la diferite instituții și companii din regiune. Activitatea studenților este sprijinită de Agenția Cehă pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”.

Luni, 4 mai, în cadrul unei întruniri on-line, Elena Boboc și Ana Tcaciuc, specialiste ale Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri în cadrul ADR Nord, au discutat cu studenții despre desfășurarea practicii și despre sarcinile pe care le au de îndeplinit, precum și despre unele aspecte organizatorice privind colaborarea cu reprezentanții Agenției.

În cadrul dialogului on-line, specialistele Centrului de Informare și Consiliere în Afaceri  au subliniat importanța motivării studenților care își aplică în practică cunoștințele la diverse companii, unde au posibilitate să se implice activ în activități de echipă. Practica studenților va facilita dialogul ulterior dintre tineri și antreprenori.

La discuțiile on-line au participat, de asemenea, decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, dr. conf. univ. Ina Ciobanu, și șefa Catedrei de Științe Economice, dr., conf. univ. Carolina Tcaci, care au remarcat deschiderea din partea companiilor față de studenții care promovează practica.

Studenții vor beneficia, din partea proiectului, de un suport financiar în scopul promovării practicii. În context, studenții și-au exprimat satisfacția pentru că li se oferă posibilitatea să promoveze practica în cadrul unui important proiect sprijinit de Agenția Cehă pentru Dezvoltare.

Anul trecut, Agenția Cehă pentru Dezvoltare a oferit sprijin similar pentru nouă studenți, în cadrul aceluiași proiect.

Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor…, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, este implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională”.