Vizită de studiu în Republica Cehă în vederea preluării experienței avansate de utilizare a instrumentelor GIS și a datelor geospațiale

878

În perioada 16-20 septembrie a.c., funcționari publici din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Agenției Relații Funciare și Cadastru, Biroului Național de Statistică, Agenției de Guvernare Electronică, precum și specialiști ai Agențiilor de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia, din componența Secțiilor politici regionale și cooperare externă și management proiecte, au participat la o vizită de studiu în Republica Cehă.

Vizita a fost organizată în cadrul proiectului „Dezvoltarea regională în Republica Moldova: suport privind implementarea strategiilor regionale folosind Sistemul Informațional Geografic (GIS)”, finanțat de Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare internațională a Republicii Cehe şi realizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în parteneriat cu Agenția cehă GEOtest şi Agențiile de Dezvoltare Regională Nord, Centru, Sud și Găgăuzia.

Scopul vizitei de studiu a fost schimbul de experienţă, transferul de bune practici din Cehia în Republica Moldova în ceea ce privește dezvoltarea planificării strategice, a dezvoltării urbane și proiectelor investiționale prin utilizarea instrumentelor și datelor geospațiale, stabilirea de contacte şi încurajarea colaborării în domeniul cartografierii, colectării de date și oferirii unor servicii inovative, digitalizate populației.

Obiectivul de bază al acestei activităţi îl reprezintă observarea bunelor practici cehe de către funcţionarii publici și specialiștii din Republca Moldova, dar şi însuşirea lecţiilor învăţate de către autorităţile publice locale cehe în domeniul serviciilor electronice locale, utilizării datelor geospațiale, preluarea experienței avansate înregistrate  în domeniul respectiv de către municipalitățile și instituțiile inginerești prestatoare de servicii mediul academic și alți actori din țara-gazdă.

Vizita de studiu a fost organizată de Agenția cehă GEOtest  în colaborare cu Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare Internațională a Republicii Cehe.

Programul vizitei de studiu a fost unul activ, cuprinzând mai multe instituții publice, localități și specialiști pe diferite domenii. Astfel, în prima zi a vizitei, participanții au vizitat sediul Agenției GEOtest din Brno, unde s-au întâlnit cu Lubomír Klímek, directorul instituției. Au aflat că este una dintre cele mai mari și mai importante firme cehe care se ocupă cu protecția mediului prin geologie și remedierea mediului, precum și în cercetarea geotehnică și hidrogeologică și au făcut cunoștință cu activitățile, cercetările, programele și proiectele implementate de GEOtest în domeniul protecției apei și a rocilor, gestionării deșeurilor, geotehnică și geologie inginerească, hidrogeologie, activități de remediere a protecției mediului.

Mai mulți specialiști din cadrul Agenției cehe GEOtest, printre care Jan Oprchal, Jiří Hladík,Tony Kusbach ș.a. au prezentat ample informații despre infrastructura națională de date geospațiale. Totodată, au făcut o scurtă prezentare a aplicațiilor și proiectelor de inovare și cercetare dezvoltate de GEOtest de-a lungul ultimilor 10 ani de activitate.

Reprezentanții instituțiilor responsabile de implementarea politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova au avut ocazia să afle lucruri noi audiind mai multe prezentări relevante în cadrul Departamentului de Geografie al Universității Masaryk din Brno, care este a doua cea mai mare și mai importantă instituție de învățământ și de cercetare din Republica Cehă și principala instituție de învățământ superior din Moravia. Una dintre prioritățile de top ale Universității Masaryk este cercetarea științifică. Pentru atingerea unei poziții de lider în cercetare, competiții de granturi, universitatea a făcut investiții financiare considerabile – mai ales în campusul nou construit – în scopul de a spori capacitatea de cercetare și de predare, pentru a facilita dezvoltarea de instrumente pentru transferul de cunoștințe și de a îmbunătăți sprijinul pentru cercetare și inovare.

Programul vizitei specialiștilor moldoveni a mai prevăzut o serie de vizite importante la Agenția de Dezvoltare Cehă (CENIA), subordonată Ministerului Mediului din Republica Cehe, Agenția de Cooperare pentru Dezvoltare internațională a Republicii Cehe și Institutul de Planificare și Dezvoltare din Praga.

De asemenea, ei au realizat un tur în câteva autorități publice și departamente GIS din municipalitățile Brno și Hradec Kralove, care au dezvoltat și asigură prestarea serviciilor publice gratuite populației prin intermediul geoportalurilor și programelor  informaționale elaborate cu suportul companiei specializate T-MAPY.

Ca urmare a vizitei de studiu în Cehia, specialiștii Agențiilor de Dezvotare Regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia urmează să aplice cunoștințele și practicile acumulate în procesul de elaborare a planurilor regionale, dar și în prezentarea grafică a unor proiecte concrete. Se așteaptă că rezultatele acestui proiect vor declanșa un nou tip de planificare strategică în Republica Moldova, regiunile de dezvoltare devenind astfel mai atractive pentru investitori.