Susținerea antreprenorilor în situația de criză, decizii guvernamentale

1026

Comisia pentru situații excepționale a decis, în data de 23 martie a.c., modificarea termenelor-limită pentru declararea și achitarea impozitului pe venit și a altor impozite atât la persoanele juridice, cât și la persoanele fizice.

Potrivit deciziei, noile termene stabilite sunt:

25 aprilie, pentru declararea și achitarea impozitului pe venit, impozitului pe bunuri imobiliare, impozitul funciar și taxele locale pentru anul 2019 de către întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărănești (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte trei unităţi şi care nu sunt înregistraţi ca plătitori de TVA și declararea impozitului pe venit din activitatea operațională pe anul 2019 de către agenţii economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzuți în Capitolului 71 titlul II din Codului fiscal nr.1163/1997;

29 mai, pentru declararea și achitarea impozitului pe venit pentru 2019 de către persoanele fizice (cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi, inclusiv membri ai societăţilor şi acţionari ai fondurilor de investiţii);

25 iunie, pentru achitarea impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător în rate pentru primul trimestru al anului 2020.

Potrivit deciziei, pentru anul 2019 NU VOR FI SUPUSE AUDITULUI OBLIGATORIU:

  • situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari;
  • situațiile financiare consolidate ale grupurilor.

De asemenea, prezentarea situațiilor financiare individuale pentru anul 2019 se va efectua până în data de 29 mai 2020.