Valorificare-record de fonduri înregistrată de ADR Nord în 2021: peste 220 mln lei investiți în Regiunea de Dezvoltare Nord

Pentru prima dată în cei 12 ani de activitate a sa, ADR Nord a înregistrat cea mai mare valorificare de fonduri în Regiunea de Dezvoltare Nord.

758
Valorificare-record de fonduri înregistrată de ADR Nord în 2021: peste 220 mln lei investiți în Regiunea de Dezvoltare Nord

Pentru prima dată în cei 12 ani de activitate a sa, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a înregistrat cea mai mare valorificare de fonduri în Regiunea de Dezvoltare Nord. În total, ADR Nord a valorificat anul trecut 221,44 mln lei, pentru implementarea a 9 proiecte de infrastructură și a 5 proiecte soft în regiune. Din suma totală a investițiilor înregistrate anul trecut, 62,14 mln lei au fost alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și 159,3 mln lei – din sursele Uniunii Europene și din alte surse externe. Totodată, pe parcursul anului trecut, ADR Nord a organizat evenimente al căror obiective au fost implementarea politicii de dezvoltare regională și promovarea Regiunii de Dezvoltare Nord ca pe o destinație atractivă pentru investitori și turiști.

Proiecte de infrastructură finanțate din FNDR  4

În 2021, ADR Nord a gestionat 4 proiecte finanțate din FNDR. Din sumele alocate pentru implementarea acestora au fost valorificați 62,14 mln lei. Proiectele au fost lansate în anii precedenți, surse financiare fiind alocate pentru alimentare cu apă și sanitație, inovare și transfer tehnologic, modernizarea infrastructurii turistice și dezvoltarea infrastructurii de afaceri.

În rezultatul realizării proiectelor de dezvoltare regională finanțate din FNDR, ADR Nord a obținut în anul 2021 următoarele rezultate: 

 • 20,1 km de rețele de apeduct construite în cadrul unui proiect de alimentare cu apă a 10 localități din lunca râului Prut, ai cărui beneficiari finali sunt cca 5.600 de locuitori ai comunelor Cuhnești și Balatina din raionul Glodeni.
 • 3,92 km de drum și infrastructură turistică construite în preajma Mănăstirii „Adormirea Maicii Domnului” din Călărășeuca, Ocnița.
 • Centrul de inovare și transfer tehnologic din Regiunea de dezvoltare Nord, cu o suprafață de 6.054 mp, creat.
 • 1 frigider agricol creat și 1 platformă de încărcare/descărcare cu o suprafață de 3.680 mp la Piața regională angro din Râșcani.

Proiecte de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană  5

Cu sprijinul Uniunii Europene, ADR Nord a gestionat, în 2021, implementarea a 5 proiecte de infrastructură: 3 proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și 2 proiecte de eficiență energetică a clădirilor publice. În acest scop, din sursele Uniunii Europene, ADR Nord a valorificat anul trecut 158,3 mln lei.

În rezultatul implementării proiectelor de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană, ADR Nord a obținut anul trecut următoarele rezultate: 

 • Drochia  25,57 km de rețele de apeduct construite; 5 sonde reabilitate; 1 stație de tratare a apei (capacitate: 3870,0 m3/zi); 1 stație de clorinare; 1 stație de filtrare; 2 stații de pompare a apei potabile construite (construcția SP-2 și reabilitarea SP-3); 7 rezervoare de apă potabilă construite/reabilitate; 13.150 de cetățeni au acces la sistemul de alimentare cu apă construit/reabilitat.
 • Fălești  32 km de rețele de apeduct construite; 16.250 de cetățeni au acces la sistemul de alimentare cu apă construit/reabilitat.
 • Edineț  7,44 km de rețele de apeduct construite (în 2022, urmează să fie construiți încă 48,54 km de rețele de apeduct); 18.235 de cetățeni vor avea acces la sistemul de alimentare cu apă construit/reabilitat.
 • Flămânzeni, Gimnaziul „Iurie Boghiu”  4 clădiri renovate prin măsuri de eficiență energetică, cu o suprafață de 1.908 mp; lucrări de termoizolare pe o suprafață totală de 6.615 mp1 punct termic instalat; 0,55 km de conducte exterioare construite/renovate; 0,58 km de rețele termice interne construite/renovate; 349 de peroane beneficiare.
 • Bălți, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”  860 mp renovați prin măsuri de eficiență energetică; lucrări de termoizolare pe o suprafață de 1.151 mp5 centrale termice construite; 1 punct termic instalat; 0,01 km conducte exterioare construite; 0,43 km de rețele termice interne construite; 843 persoane beneficiare de clădirea renovată a liceului, după finalizarea proiectului.

În 2021, ADR Nord a implementat și s-a implicat în procesul de gestionare a încă 5 proiecte soft, finanțate din alte surse externe, inclusiv din sursele Uniunii Europene. În acest sens, Agenția a valorificat anul trecut cca 1 mln lei. Astfel, valoarea totală a investițiilor externe atrase anul trecut în regiune prin intermediul ADR Nord a constituit circa 159,3 mln lei.

Activități de planificare, evaluare și promovare

ADR Nord a desfășurat multiple activități de planificare, cooperare regională, monitorizare și evaluare, printre care:

 • 14 sesiuni de instruire pentru autoritățile publice locale de nivelurile I și II, reprezentanți ai Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, agenți economici și tineri din Regiunea de Dezvoltare Nord în următoarele domenii: Aprovizionare cu apă și canalizare, Dezvoltare urbană/Revitalizare urbană, Turism, Industriile Creative. La sesiunile de instruire au participat circa 320 de beneficiari.
 • Suport tehnic în elaborarea Planurilor Operaționale Locale (POL) a municipiilor Soroca și Edineț, beneficiari ai Programului.
 • Suport la elaborarea setului de note conceptuale pentru implementarea POL în municipiile Edineț și Soroca.
 • Asistență orașelor-poli de creștere din regiune, Soroca și Edineț, în procesul de constituire a Unității de Implementare a Proiectelor (UIP).
 • Suport UIP Soroca și UIP Edineț în elaborarea Planului de comunicare și vizibilitate 2022.
 • Suport tehnic pentru elaborarea Programelor de revitalizare urbană (PRU) orașelor Florești și Fălești.
 • Suport în actualizarea PRU municipiilor Bălți, Edineț, și Soroca, precum și orașului Sângerei.
 • Organizarea conferinței internaționale cu genericul „Perspectivele politicii de dezvoltare regională”.
 • 2 vizite de studiu pentru membrii CRD Nord în Regiunile de Dezvoltare Centru și UTA Găgăuzia ale Republicii Moldova.
 • 2 vizite de studiu în Regiunile de Dezvoltare Vest și Nord-Est ale României.
 • Evaluarea a 8 proiecte de dezvoltare regională implementate anterior de ADR Nord.
 • Organizarea Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VII-a, și a evenimentului economic „Doing Business in Moldova”.
 • 23 de proiecte investiționale (2021-2023) promovate în cadrul unei mese rotunde cu partenerii de dezvoltare.
 • 15 pachete turistice create pentru o serie de destinații din Regiunea de Dezvoltare Nord. Spoturile create în cadrul celor două expediții „Redescoperă Moldova” se găsesc AICI.
 • Inițierea rutei tematice „Drumul Mierii în Regiunea de Dezvoltare Nord”.
 • Editarea publicațiilor „Portofoliul de proiecte investiționale din Regiunea de Dezvoltare Nord” și „Redescoperă Diversitatea Nordului”.

Principalele obiective ale ADR Nord pentru anul 2022 sunt: asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate; facilitarea creșterii economice și atragerea investițiilor în regiune; îmbunătățirea guvernanței la nivel regional. ADR Nord va continua să valorifice relațiile pe care le-a dezvoltat în ultimii ani cu partenerii săi tradiționali din Germania, Cehia, România, Letonia, Polonia, precum și cu noi parteneri.

www.adrnord.md