Bălți

1653

Suprafața totală: 78 km2
Populația: 151.200 locuitori

Municipiul Bălţi este principalul polarizator economic și cel mai important centru industrial și comercial al Regiunii de Dezvoltare Nord, aici intersectându-se importante artere de transport național și internațional rutiere și feroviare. Prin însăși amplasarea geografică și mărimea sa demografică și economică, municipiul Bălți servește ca un punct de atracție pentru multe întreprinderi cu capital străin, numărul cărora este în creștere în ultimii ani. Având tradiții bune în multe ramuri, industria reprezintă sectorul principal al economiei municipiului Bălți. Prezența unui număr mare de întreprinderi industriale mari este o bună premisă pentru dezvoltarea unor lanțuri valorice extinse, cu impact pozitiv asupra sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din municipiu, dar și a celor din regiune în ansamblu. Existența Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a școlilor profesionale și colegiilor reprezintă o premisă extrem de favorabilă pentru dezvoltarea economică pe termen lung a municipiului și sporirea competitivității sale.