Briceni

961

Suprafața totală: 5,13 km2
Populația: 8.765 locuitori

Orașul Briceni reprezintă centrul administrativ al raionului. Este așezat în valea formată de râulețele Lopatnic și Vilia, lângă traseul Bălți-Cernăuți, la frontieră cu Ucraina. Amplasarea la frontiera cu Ucraina face din oraș o destinație interesantă pentru investitorii străini și autohtoni care țintesc piețele regionale. În oraș există întreprinderi cu capital străin specializate în asemenea ramuri ca achiziționarea cerealelor, producerea uleiului din rapiță și alte plante oleaginoase, creșterea porcinelor. Aceste ramuri ar putea atrage investiții suplimentare în ramurile agricole și industriale conexe și antrena dezvoltarea acestora. Bonitatea înaltă a solului și ponderea mică a terenurilor erodate vorbesc despre avantajele pe care le-ar putea obține investitorii care doresc să își plaseze capitalul în agricultură.