A fost lansat proiectul „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”

1692
Cetatea Soroca. Foto: adrnord.md

Un proiect transfrontalier de importanță majoră pentru Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova a fost lansat joi, 22 iulie 2021, în municipiul Soroca. Este vorba de proiectul „Ștefan cel Mare – istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, autorii căruia își propun să contribuie la conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al municipiului Soroca și al județului Vaslui, România, prin restaurarea monumentelor istorice reprezentative situate în zonă și prin organizarea de evenimente culturale transfrontaliere.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord a fost reprezentată la acest eveniment de către șefa Secției monitorizare și evaluare (SME), Ala Cucu. Reprezentanta ADR Nord a transmis un mesaj de salut participanților la eveniment și a mulțumit Delegației UE în RM pentru susținerea continuă în procesul de dezvoltare regională a Republicii Moldova, în general, și a Regiunii Nord, în mod special. De asemenea, reprezentanta ADR Nord a felicitat autoritățile locale cu ocazia atragerii noilor investiții în municipiu și în regiune.

În contextul lansării noului proiect, șefa SME a subliniat că municipiul Soroca este unul dintre cei doi poli de creștere a Regiunii de Dezvoltare Nord, incluși în Programul național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere în Republica Moldova pentru anii 2021-2027. Acest fapt presupune că, în următoarea perioadă, în municipiul Soroca vor fi direcționate surse din fondurile naționale și externe în scopul susținerii accelerării dezvoltării socioeconomice capabile să dezvolte zonele rurale proxime.

Ala Cucu, șefa Secției monitorizare și evaluare, ADR Nord

„ADR Nord a acordat și continuă să acorde consultanță profesionistă și ghidare pentru elaborarea, actualizarea documentelor de politici locale, corelate cu documentele de politici regionale și respectiv naționale; acordă suport la dezvoltarea conceptelor de proiecte, care s-ar încadra în domeniile prioritare a dezvoltării regionale”, a relevat șefa SME, Ala Cucu, menționând totodată buna cooperare dintre ADR Nord și autoritățile publice locale din Soroca.

Șefa SME a mai menționat că, în anii precedenți, ADR Nord a implementat în raionul Soroca două proiecte finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Este vorba de proiectele ,,Crearea condițiilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare a locuitorilor comunei Parcani, Ocolina și Redi-Cereșnovăț din raionul Soroca” și „Reabilitarea rețelei de drum public local (L-186) Pârlița-Dumbrăveni-Vădeni-Florești, în lungime de 13,3 km”. Totodată, la Apelul competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare regională pentru finanțare din FNDR pentru anii 2021-2023 cel mai activ raion a fost Soroca, care a depus 6 note conceptuale de proiect, 5 cereri de finanțare, dintre care 4 au fost transmise Comisiei interministeriale spre evaluare.

Prezentarea proiectului privind renovarea Cetății Soroca

Proiectul „Ștefan cel Mare  istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Programului Operațional Comun România/Republica Moldova EMS-ENI 2014-2020. Proiectul a fost elaborat și depus de Consiliul Raional (CR) Soroca, în parteneriat cu Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din municipiul Vaslui și Consiliul Județean Vaslui, România. Valoarea totală a proiectului constituie 1.664.118 de euro și va fi realizat în perioada aprilie 2021  martie 2023. Proiectul este inclus și în Programul Operațional Regional Nord pentru perioada 2021-2023, elaborat recent de grupul de lucru din care au făcut parte și reprezentanți ai CR Soroca.