Drochia

403

Suprafața totală: 83,07 km2
Populația: 20.400 locuitori
Oraşul Drochia se află la nordul republicii pe lungimea căii ferate Bălţi-Ocniţa, situat între oraşele Bălţi, Soroca, Rîşcani şi Edineţ. Datorită poziţionării geografice, oraşul dispune de un potenţial înalt pentru dezvoltare. Economia oraşului este reprezentată de activităţi realizate preponderent în sfera industrială, comerţ şi sectorul terţiar. Industria de azi a oraşului este reprezentată de întreprinderi moderne, care prelucrează aproape toate felurile de produse agricole: sfecla de zahăr, tutun, porumb pentru seminţe, lapte şi carne. Sunt fabricate utilaje pentru frigorifere industriale, mobilă, ambalaje din lemn şi mase plastice, confecţii, produse de panificaţie, de cofetărie etc. Întreprinderile din oraş livrează marfă în România, Ucraina, Rusia, Belarus, etc.