Edineț

1112

Suprafața totală: 63,64 km2
Populația: 18.400 locuitori
Edineţ este un important oraș din RDN și centru administrativ al raionului omonim. Se află pe traseul internațional Odesa-Chișinău-Brest. Este amplasat în apropierea cu frontiera României. Economia locală asigură desfășurarea activității unui număr mare de agenți economici din diferite domenii de activitate: industria, comerțul, restaurante și hoteluri etc. Industria are o importanţă enormă pentru economia municipiului. Nivelul respectiv al industrializării raionului este determinat în mare parte de tradiţiile în industrie prelucrătoare (conserve, zahăr, lactate) şi industrie extractivă. Anume aceste ramuri dețin ponderea cea mai mare în volumul vînzărilor.